Γερμανικά βαρέλια αεροσκαφών MK 108 (30mm) & σωλήνες έκρηξης

SKU: AM-48-016

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €5.00 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Used in many German fighters and bombers (Bf 109, Fw 190, Me 163, Me 262, and many more). Often used as a Schräge Musik in night fighters. Set includes two turned brass barrels with blast tubes as option. It is very simple to use in Your model, and makes it extremely realistic. Simply cut off the original plastic barrel and drill a hole in the remaining plastic parts and insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top