Σετ τροχών General Dynamics F-16 (A)"Fighting Falcon"

SKU: RS72-0023

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €3.30 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Resin set for General Dynamics F-16 (A) "Fighting Falcon". Recommended Kits: Esci, Hasegawa, Revell.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top