Πίνακας οργάνων Dornier Do 215B-5

SKU: YMA7213

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €3.00 EUR

Μόνο4 αριστερά!

Dornier Do 215B-5 high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with ICM kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top