Πίνακας οργάνων Do-17 Z Night Fighter

SKU: YMA7254

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €3.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Do-17 Z Night Fighter high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with ICM kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top