Προκλητικό όργανο πιλοτηρίου

SKU: YMA4823

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €5.50 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Defiant high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Airfix kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top