Ντάρνε πολυβόλο

Ντάρνε πολυβόλο

SKU: A7223a

Vendor: Mini World

Shop by Vendor: Mini World
  • €4.80 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Γαλλικό πολυβόλο Darne (για αεροσκάφη)

Προτείνουμε επίσης