Πίνακας οργάνων D-520

Πίνακας οργάνων D-520

SKU: YMA4867

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €5.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

D-520, high quality colour printed etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Tamiya kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top