Πίνακας οργάνων D-520

Πίνακας οργάνων D-520

SKU: YMA4867

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €5.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

D-520, προσυναρμολογημένη έκδοση με έγχρωμο χαραγμένο πίνακα οργάνων πιλοτηρίου (σχεδιασμένος για να ταιριάζει με κιτ Tamiya).

Προτείνουμε επίσης