Στρογγυλό κάλυμμα βελόνας (μακρύ)

Στρογγυλό κάλυμμα βελόνας (μακρύ)

SKU: I51028

Vendor: Inked

Shop by Vendor: Inked
  • €3.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Safety Crown Needle Cap (perfect match for Ninja by Inked) with no tooth.
Classical protective nozzle, which allows you to visually monitor the needle. Suitable for airbrushes Inked Ninja, Inked Ritual900MAC, Inked Ninja 40mk2, Inked Ninja Improved as well as other similar airbrush designs (compatibility testing is required).

Προτείνουμε επίσης


Back to the top