Καλώδιο χαλκού II

Καλώδιο χαλκού II

SKU: VR-A002

Vendor: VoyagerModel

Shop by Vendor: VoyagerModel
  • €5.00 EUR

Μόνο3 αριστερά!

Copper Cable II for 1/35 scale.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top