Μπουζί κινητήρα καύσης (1/24)

SKU: AN013

Vendor: Anyz

Shop by Vendor: Anyz
  • €10.00 EUR

Μόνο4 αριστερά!

This set contains a set of super high quality resin Spark plugs for Combustion engine enhancements.
Two different types - total 120 parts.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top