Ζώνες ασφαλείας Ψυχρού Πολέμου - VVS (Σοβιετική)

SKU: YMS7221

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €2.80 EUR

Μόνο4 αριστερά!

Cold War Seatbelts - VVS (Soviet) high quality Seat-Belts are included in the set.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top