Χάρακας κλίμακας 1/48 & 1/32

Χάρακας κλίμακας 1/48 & 1/32

SKU: TEZ012

Vendor: VoyagerModel

Shop by Vendor: VoyagerModel
  • €6.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

You can use this tool to measure scales 1/48 and 1/32 for models. You can measure parts or drawings directly in scale meters. No calculations or conversion charts needed. The ruler is made from stainless steel.
This ruler is flexible, which allows it to conform to curved surfaces and thus make it easier to measure areas such as wings or fuselages. The ruler can also be used as a scribing ruler.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top