1/35 Μοντέρνα πρότυπα AFV Road Wheels Stenciling ver 2

1/35 Μοντέρνα πρότυπα AFV Road Wheels Stenciling ver 2

SKU: TEZ048

Vendor: VoyagerModel

Shop by Vendor: VoyagerModel
  • €13.00 EUR

Μόνο4 αριστερά!

1/35 Modern AFV Road Wheels Stenciling templates ver 2 (For MENG / AFV / ACADEMY / BRONCO models)


Προτείνουμε επίσης


Back to the top