1/35 Σχέδιο σύρματος στρατιωτικού οδοφράγματος 1

1/35 Σχέδιο σύρματος στρατιωτικού οδοφράγματος 1

SKU: TE031

Vendor: VoyagerModel

Shop by Vendor: VoyagerModel
  • €8.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

1/35 Military Barricade Wire Pattern 1 (για όλα τα μοντέλα)

Προτείνουμε επίσης