Σωλήνας χαλκού 0,3-0,4-0,5-0,6 mm

Σωλήνας χαλκού 0,3-0,4-0,5-0,6 mm

SKU: CT-R04

Vendor: Various

Shop by Vendor: Various
  • €1.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Μοντέλο Modified Copper Tube 0,3mm, 0,4mm, 0,5mm και 0,6mm. Το μήκος είναι 13,3 cm. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για τις διαθέσιμες διαμέτρους.

Προτείνουμε επίσης